Печати Е-пошта

Назив                  
Адреса                      
Контакт

Македонска пошта 10

Народни Херои бб,
Битола

Тел:(047)212-530


 

Македонска пошта 2

Прилепска бб,
Битола

Тел:(047)212-522


 

Македонска пошта 4

Партизанска бб,
Битола

Тел:(047)212-524


 

Македонска пошта 5

Леринска 35,
Битола

Тел:(047)221-522


 

Македонска пошта 6

Безистен бб,
Битола

Тел:(047)212-526


 

Македонска пошта 7

Иво Лола Рибар бб,
Битола

Тел:(047)212-527


 

Македонска пошта 9

1-ви Мај бб,
Битола

Тел:(047)212-529


 

DHL Експрес – Битола

Стаклена зграда,
Битола

Тел:(047)228-767


 

Македонскa поштa

Илинденска бб,
Крушево

Тел:(048)404-326


 

Македонска pошта

М.Тито бб.
Демир Хисар

Тел:(047)212-545
Тел:(047)277-555


 

Македонска пошта

Ѓорче Петров бб,
Прилеп

Тел:(048)404-321


 

Македонска пошта

Ресен

Тел:(047)240-900


 

 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Joomfish System Plugin not enabled

Како до Пелагонија

Фото Албум

~ дополнителни информации ~

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп