Печати Е-пошта

"Роман"
(Rent a car)

х.Епинал, Битола

Тел:(047)224-567


 

"Фаст"
(Rent a car)

Никола Тесла 74,
Битола

Тел.:(047)581-731


 

"Херц Рентакар"
(Rent a car)

Св.Климент Охридски бб,
Битола

Тел:(047)237-087   
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


 

"Чепер"
(Rent a car)

Дебарска бб,
Битола

Тел:(047)236-731


 

"Астра"
(Rent a car)

Моша Пиjаде 24а
Прилеп

Тел:(048) 423-683
Тел:(071) 214-071
www.breza.com.mk


 

"Алфа"

Кланица 7/11,
Битола

Тел:(047)15-95


 

"Бабам-конзул"

Св.Климент Охридски бб,
Битола

Тел:(047)15-99


 

"Гонзалес"

Јанко Палигора бб,
Битола

Тел:(047)252-077
 

"Делта"

Дебарска бб,
Битола

Тел:(047)15-81


 

"Експрес"

Кланица 12,
Битола

Тел:(047)226 939


 

"Кабалеро"

Нико Фундали 16,
Битола

Тел:(047)223-152


 

"Конзул"

Св.Климент Охридски 27,
Битола

Тел:(047)229-716


 

"Масатоне"

Кланица 11 лам.Б/1,
Битола

Тел:(047)236-739


 

"Монгол"

Краварски пат бб,
Битола

Тел:(047)15-92


 

"Ориент"

Прилепска бб,
Битола

Тел:(047)15-78


 

Пелcи"

Кавала 12,
Битола

Тел:(047)236-749


 

"Сити пајтон"

Димитрие Туцовиќ 46,
Битола

Тел:(047)15-85


 

"Тамара"

Јорго Костовски 14,
Битола

Тел:(047)241-849


 

"Теа"

нас.Кланица 6/2,
Битола

Тел:(047)220 226


 

"Тинтар"

нас.Карпош 4-2/10,
Битола

Тел:(047)228-709


 

"Топ-кар"

Маршал Тито 84,
Битола

Тел:(047)15-94


 

"Фаворит"

Народни Херои 32,
Битола

Тел:(047)15-91


 

"Цагер"

Цар Самоил 75,
Битола

Тел:(047)222-790


 

"Де-ни такси"

Александар Македонски 160,
Прилеп

Тел:(048)419-195


 

"Милениум"

Александар Македонски бб,
Прилеп

Тел:(048)416-218  
Тел:(048) 1573


 

"Роман"

Марксова 210,
Прилеп

Тел:(048) 432-181


 

"Елен"

Јоска Јорданоски 76/6, 
Прилеп

Тел:(048) 15-71 
Тел:(048)437-701


 

"Шумар"

Питу Гули бр.29
Крушево

Тел:(071) 757-139


 

"Конзул"

с.Царев двор

Тел:(047) 15-14
Тел:(047) 489-501


 

"Бејран"

Мите Богоевски бб,
Ресен

Тел:(047)15-16
Тел:(047)451-616


 

"Елиф"

Мите Трајчевски 38,
Прилеп

Тел:(047)15-15
Тел:(047)453-597


 

"Трио"

Корчуланска бб,
Ресен

Тел:(047)15-92 
Тел:(047)454-551


 

"Чурка 2"

Ленинова 41,
Ресен

Моб:(070)267-884


 

 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Joomfish System Plugin not enabled

Како до Пелагонија

Фото Албум

~ дополнителни информации ~

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп