Печати Е-пошта

Назив
Локација и опис

Заштитени видови на територијата на          Демир Хисар

Редок и забранет за лов дивеч е мечката, срната, рисот, еленот, верверицата, соколот, бувот, орелот, ретка е речната пастрмка, полска еребица, а дозволен за лов е зајакот и дивата свиња.


 

Белоглав орел и срна

Мариово е еден од пределите каде што белоглавиот орел живее непопречуван од ударот на цивилизацијата. Белоглавиот орел и срната се трајно заштитени со закон.

Заштитени видови на                                     територијата на Могила

Под определен вид на заштита е следниот дивеч: срна, зајак, верверица, видра, полска еребица, еребица камењарка, потполошка, лештарка, грлица, голуб дупкар, голуб гривар, див голуб, шумска шљука, бекасин, пајки, гуски, птици грабливки (освен јастребите), буфови, додека срната и видрата заради нивната релативно ниска популација се под трајна заштита


 

 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Joomfish System Plugin not enabled

Како до Пелагонија

Фото Албум

~ дополнителни информации ~

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп