Imprimer Envoyer


"Kanela" Maréchal Tito 102,

Bitola Téléphone: (047) 230-345

________________________________________

"Pikant" Krali Marko 16,

Bitola Téléphone: (047) 226-373

________________________________________

"Royal" Maréchal Tito 51,

Bitola Téléphone: (047) 223-565

________________________________________

"Sagar" Dobrivoe Radosavlevik nn,

Bitola Téléphone: (047) 226-844

________________________________________

"Djeko" Nikola Tesla 39,

Bitola Téléphone: (047) 231-654

________________________________________

"Alfa 1" Ilindenska 48,

Prilep Téléphone: (048) 415-355

Téléphone: (048) 421-908

________________________________________

"Alfa 2" Kuzman Josifoski 35,

Prilep Téléphone: (048) 419-060

________________________________________

"Sagar" Mite Bogoevski nn,

Resen Mobile: (075) 302-123

 

________________________________

 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Македонски (Macedonian)French (Fr)English (United Kingdom)

Како до Пелагонија

Фото Албум

SPONSORS

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп