Печати Е-пошта

Назив
Адреса
Контакт

"Канела"

Маршал Тито 102, Битола

Тел:(047)230 345


 

"Пикант"

Крали Марко 16, Битола

Тел:(047)226 373


 

"Ројал"

Маршал Тито 51, Битола

Тел:(047)223 565


 

"Сагар"

Добривое Радосавлевиќ бб, Битола

Тел:(047)226 844


 

"Џеко"-Ленски Мост

Никола Тесла 39, Битола

Тел:(047)231 654


 

"Алфа 1"

Илинденска 48, Прилеп

Тел:(048)415 355
Тел:(048)421 908


 

"Алфа 2"

Кузман Јосифовски 35, Прилеп

Тел:(048)419 060


 

"Сагар"

Мите Богоевски бб, Ресен

Моб:(075)302 123


 

 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Joomfish System Plugin not enabled

Како до Пелагонија

Фото Албум

~ дополнителни информации ~

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп