Печати Е-пошта

Назив                                                          
Адреса                             
Контакт

Пензионерски дом
"Борец ПИОМ"

Васко Карангелевски бб, female viagra
Битола

Тел:(047) 255-694
(047) 256-936


 

 

Детско одморалиште
"Пелистер"

Кичево 24,
Битола

Тел:(047) 222-043


 

 

Зимско-летен
туристички центар
"Нижеполе"

С.Нижеполе acheter viagra бб,
Битола

Тел:(047) 293-158

 


 

 

Вила
"7 Кладенци"

Пелистер,
Битола

Тел:(047) 237-010


 

 

"Шула Мина"
Крушево

Маршал Тито viagra vegetal бб,
Крушево

Тел:(048) 477-310


 

 

"Мите Богоевски",

Претор

с.Претор

Тел:(047) 480-211


 

 

Здружение на
Феријалци
летовалиште "Преспа"

с.Претор

Тел:(047) 480-218
Тел:(075) 506-980

 


 

 

Железничко одморалиште

Туристичка населба
Претор,Ресен

Тел:(047) 480-006


 

 

 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Како до Пелагонија

Фото Албум

~ дополнителни информации ~

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп