ostrovot-golem-grad
Е-пошта Печати

Голем Град е единственото копно во Република Македонија опкружено со вода на кое природните услови во содејство со човековите активности создале уникатна природа. Оваа уникатност и превземените мерки за нејзина заштита, придонеле со текот на времето островот и шумата од фоја на него да добие дури и духовно значење.

Островот Голем Град, со viagra sert a quoi површина од 1 km² претставува атрактивност и природна реткост не само во Република Македонија, туку и пошироко на Балканот и во Европа. На островот Голем acheter viagra Град јасно се издвојуваат две шумски заедници и тоа шумата на дива фоја (Biaro tenuifoliae-Juniperetum excelsae) и шумата на вебиевиот бадем и мазната копривка (Pruno webbii-Celtetum glabrae). Бујната шумска вегетација https://www.viagrasansordonnancefr.com/achat-viagra-en-ligne/ со најголема застапеност на фојата

(смрека), претставува вистинска вегетативна реткост во границите на Балканскиот полуостров.

Од археолошкото наследство со сигурност се знае дека на островот постоеле 7 цркви, од кои е сочувана само една, "Св. Петар" од XIV век. Островот е археолошки локалитет со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи од римската епоха и средновековието, богат резерват на ендемични растенија и како природна реткост е заштитен со Закон и е изолиран хабитат со минимално влијание од страна на човекот.  Заради своите антрополошки и природни богатства островот влегува во рамките на Националниот парк Галичица.

Она што е најважно за туристите е дека од 14. јули 2008-ма година островот "Голем град" е отворен за посета, а локалното население во туристичките населби во Преспа организира секојдневни тури со кајче до островот и назад.

 
Joomfish System Plugin not enabled

Како до Пелагонија

Фото Албум

~ дополнителни информации ~

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп